´╗┐

5. Nasloniti biljke uz zid jarka, tako da razmak izme­u stabljika bude 25-35 cm u istom redu.
Ako se biljke nalaze u dva reda, slagati ih u cik-cak.

Photograph

Created with Web Album Generator