ďťż

...

    1414nn
x
Nije tuja, već brzo rastući žbun, pogodan za formiranje žive ograde

INDEX

 

Sadnju, lako mogu osujetiti kasno jesenje niske temperature, (-5 , -6 stepeni Celziusijevih, tokom 5-6 dana) . U ovom slučaju, dovoljno je sadnice jednostavno zatrpati u jarak. Pripremimo jarak dubine 30 do 40 cm i složimo u njega snopove sadnica, zbijeno jedan do drugog.

Za uvećanje kliknite na sliku

 

Potom, valja zatrpati deo sadnica iznad korenja, postepenim nabijanjem slojeva , tako ,da korenje bude pod zemljom, debljine 40-50 cm.

Za uvećanje kliknite na sliku


Korisno je ,gornji sloj iskopane zemlje, odmah bacati na koren stabljike, koje smo položili u prethodni iskopani jarak, u cilju zaštite od mraza, ujedno, stvarajući jamu za sledeći red sadnica

Za uvećanje kliknite na sliku


Pre nanošenja poslednjeg sloja zemlje, prilikom zatrpavanja sadnica, poželjno je rasuti piljevinu, jer ona upija prekomrnu vlagu i ^stiti od izmrzavanja Veoma je važno, da prilikom zatrpavanja , svaki sloj zemlje bude dobro nabijen.