Žbunj, sadnja žive ograde
   
O biljci
Važnije informacije
u vidu tona
Slike o biljci .......
Sađenje i nega
Sađenje i nega u slikama
i na video snimku
Uslovi kupovine
O našoj firmi
Cene
Narudžbina
Naši kupci su pisali
O nama su pisali
 
Zeleni Štit (GreenShield)


ŽbunTex
ŽbunAqua
Video sapisi o čudesnom žbunu
 
  ZeleniŠtit = energetska bomba za prihranu Čudesne Žive Ograde

U čemu je prednost tečnog đubriva?
 

Potrebe biljaka za hranjivim elementima koji su joj neophodni za očekivani rast i razvoj najkompletnije podmiruje tečno mineralno đubrivo. S obzirom na visoku efikasnost i snažno dejstvo na biljke primenjuje se na dva načina prilikom prihrane biljaka:
- u vidu folijarne prihrane, odnosno prihrane preko lista – raspršivanjem (na ovaj način hranjivi elementi idu direktno gde je biljci potrebno i efekti se vide veoma brzo) i
- prihrana putem korenovog sistema, zalivanjem zemljišta oko korena biljke rastvorom tečnog đubriva, ili primenom čvrstog mineralnog đubriva u granulama.

Mineralna đubriva u granulama (sitne tvrde kuglice) sa svojstvom postepenog rastvaranja imaju rezultate samo u kombinaciji sa dovoljnom količinom vode što znači da je potrebna ili kiša ili zalivanje. Takođe, treba imati u vidu i problem usvajanja ovog tipa đubriva od strane biljke, jer ovaj vid đubrenja, odnosno prihrane nije dovoljno precizan te dolazi do rasipanja dela đubriva i njega najčešće koriste okolne ili korovske biljke. Drugi mogući problem je ako je biljci potreban neki hranjivi element iz veštačkog đubriva kojim tretiramo zemljište oko biljke (pošto je u idealnim uslovima rastvor granula putuje mesečno maksimalno do 2cm u dubinu prema korenu), može se desiti da na rezultat đubrenja čekamo i po nekoliko meseci, zavisno koliko duboko se nalazi koren i da li je bilo dovoljno vode da rastvori granule. Mineralna đubriva u granulama primenjujemo obično nekoliko meseci ranije, uglavnom na jesen kako bi hranjive elemente biljka usvojila u proleće.

Tečno đubrivo koristimo najčešće u periodu od proleća do jeseni jer nedugo nakon njegove primene dobijamo vidljive rezultate na biljkama obezbeđujući im tako instant prihranu. Pravilnom upotrebom ovaj način prihrane nam takođe garantuje veliki procenat iskorišćenosti hranjivih elemenata iz đubriva.

Čvrsto mineralno đubrivo najbolje bi bilo rasporediti po zemljištu u zoni korenovog sistema. Kod biljaka sa plitkim i manjim korenovim sistemom prilično je lako odrediti njegovo mesto i mogući položaj što nije slučaj i kod "Čudesne žive ograde". Već 2-5 meseci nakon sadnje, teško je sa preciznošću odrediti zonu u kojoj se prostire korenov sistem. Zbog toga je idealno rešenje folijarna prihrana preko lista, jer je blagovremena i vrlo delotvorna, imajući u vidu da deluje direktno i u vreme baš kada je biljci potrebno.

Šta je ZELENI ŠTIT?

Prihrana za Čudesnu živu ogradu u pakovanju od 1000 ml dolazi na naše tržište pod nazivom GreenShield (ZeleniŠtit). Folijarna prihrana (đubrenje preko lista) je vrlo efikasna. Ona pokazuje najbrže rezultate prilikom formiranja korena biljke, formiranja stabla i nadzemne zelene mase. GREENSHIELD (ZeleniŠtit) je BIO alternativa za folijarnu prihranu, koji u kompleksnoj formi sadrži potrebne mikro- i makro- elemente. Isto tako, sadrži i zaštitne materije velike efikasnosti, koje delujući kontaktno preko lisne mase, odnosno apsorbovane obezbeđuju preventivnu zaštitu od gljivičnih-virusnih-bakterijskih infekcija. Ovi elementi i jedinjenje kao što su bakar, mangan i fulvolska kiselina sa sumporom čine specifičnu organsku vezu koja sprečava razvijanje gljiva i virusa na delovima biljaka. Unosom u biljke se stvaraju enzimi koji uništavaju sve gljive i viruse. Ako sredstvo koristimo preventivno, postićićemo da naše biljke uopšte ne budu podložne napadima bolesti i štetočina. A ako se javi bolest sredstvo može jako brzo da je zaustavi unošenjem enzima i mikro- i makro - elementa.


Detaljna uputstva o tretiranju naši kupci dobijaju takođe uz naručeni proizvod koji im dolazi na kućnu adresu posredstvom brze pošte.

FOLIJARNO đubrivo ima sledeće prednosti:

  • Visok nivo i brza apsorpcija azota (N) čime se obezbeđuje brzi i ravnomeran rast biljaka.
  • Visok nivo i brza dostupnost fosfora (P) čime se obezbeđuje stvaranje jakog korena biljke, odnosno poboljšava se vodeni bilans biljke.
  • Proporcionalno snabdevanje kalijumom (K) obezbeđuje toleranciju biljke na sušu i proporcionalni rast biljaka.
  • Odgovarajuće snabdevanje magnezijumom (Mg) obezbeđuje stalno stvaranje hlorofila (biljka sporije zastareva).
  • Odgovarajuće snabdevanje borom (B) pomaže u pravovremenom pokretanju različitih faza vegetativnog ciklusa. Bor je osnova ćelijskog jezgra i aktivator je enzima.
  • Odgovarajućim snabdevanjem bakrom (Cu) obezbeđuje se dobro disanje ćelije i dobar vodni režim biljke.
  • Odgovarajuća dopuna cinka (Zn), koji je antioksidant i deo enzima, potpomaže rast.
  • Od štetnog zračenja UV zraka štiti kalijum, bakar, cink i huminske kiseline u odgovarajućoj razmeri.

 
Kako koristiti GREENSHIELD (Zeleni Štit)?

U toku godine za folijarno đubrenje koncentrat se razblažuje na 1%-ni rastvor (50 ml u 5 litara vode) koji je dovoljan za jedno tretiranje od 30 metara dvoredno sađene Čudesne žive ograde (tj. za 240 komada sadnica).

Gore navedeni primer je za prihranu biljaka do 30 cm-a visine (dok su mali žbunovi). Kako raste zelena masa tako se povećava količina rastvora po dužnom metru.

Prosečno 1000 ml ZELENOG ŠTIT-a dovoljno je pre sadnje za potapanje (10 litara 3%-nog rastvora) do 350 komada sadnica i ostatak za folijarnu prihranu iste količine žive ograde naredne dve godine (4-5 puta godišnje).

Preventivna primena: u vegetacionom periodu 5 puta (maj-septembar).

Primena kod oštećenih i obolelih biljaka: prilikom oštećenja od grada, mraza, peščanih oluja, sunčane ožegotine i sl. predlažemo hitno tretiranje sa preporučenom dozom, i ponavljanje istog nakon 5 dana.

U zavisnosti od klimatskih uslova i stanja biljaka broj tretiranja može da varira.

Tretiranje vršiti na temperaturi ispod 20oC, po mogućnosti u jutarnjim časovima.

Padavine nakon 2-3 sata od tretiranja mogu da umanje efekat delovanja.

Green Shield je sredstvo koje ne zagađuje okolinu a deluje na zdravlje biljke za koju se koristi.

Rok trajanja ZELENIOG ŠTIT-a je 2 godine, ako se čuva na mestu gde ne dolazi do smrzavanja sredstva.

 

Cena 1000 ml po boci GreenShield-a je 1600 din.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
Žbunjevi su ukras bašte. Čudesno žbunje predstavlja optimalno rešenje.
 
 
   
Žbunjevi po sniženoj ceni    
 
     O biljci  . .  |    Sađenje i nega      |     Uslovi kupovine       |    Slike o biljci      |      O našoj firmi....      |    Cene     |     Narudžbina

InterStat.hu